Kalendarz roku szkolnego 2018/19


1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r.

3. Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia 2019r. - 23 kwietnia 2019r.

5. Zakończenie rocznych zajęć 21 czerwca 2019r.

6. Ferie letnie 22 czerwca 2019r. – 31 sierpnia 2019r.


PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.2007 nr 83, poz562 ze zm.)Kalendarz dni wolnych od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych12 pażdziernika 2018r.

18 stycznia 2019r.

15-16-17 kwietnia 2019r.

29 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.


PODSTAWA PRAWNA
§ 5 ust.2 pkt 2 (Dz. U z 2010r., nr 186, poz.1245)


W czasie dni wolnych istnieje możliwość skorzytania ze świetlicy szkolnej.

© 2010 Szkoła Podstawowa w Godowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Krzysztof Barabas|Wykonanie ComSolution Usługi Informatyczne