Harmonogram
wywiadówek, spotkań i konsultacji
w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie w roku szkolnym 2018/19

LP. DATA PROBLEMATYKA KLASA
1. 13 IX 2018r. 1. Zebranie ogólne: organizacja roku szkolnego, ustalenie składek na komitet, sprawozdanie z pracy i finansowe Rady Rodziców za miniony rok, uzupełnienie składu rad klasowych i Rady Rodziców. Informacja o ubezpieczeniu dzieci.2. Zapoznanie z organizacją pracy w obecnym roku szkolnym - terminy świąt, ferii. Podręczniki, kółka zainteresowań, imprezy klasowe - wycieczki, ogniska, teatrzyki i inne wyjazdy.
2. Zapoznanie z organizacją pracy w obecnym roku szkolnym- terminy świąt, ferii, wolne dni od zajęć dydaktycznych. Podręczniki, kółka zainteresowań, imprezy klasowe- wycieczki, ogniska, teatrzyki i inne wyjazdy. 3. Zapoznanie z WO i Statutem Szkoły, planem pracy, nauczycielami i ich przedmiotami, programami: wychowawczym i profilaktyki, sprawy bieżące i wychowawcze klasy.
klasy I-VIII
2. 13 IX 2018r. 1. Ustalenie planu pracy i planu finansowego Rady Rodziców.
2. Omówienie spraw bieżących: mleko w szkole, świetlica, imprezy okolicznościowe związane z życiem szkoły, zabawa rodzicielska.
Rada Rodziców i Rady Klasowe
3. 22 XI 2018r. Konsultacje przedmiotowe (indywidualne rozmowy na temat zachowania i ocen uczniów z poszczególnych przedmiotów)
zainteresowani rodzice
4. 10 I 2019r. 1. Wywiadówka - podsumowanie pracy uczniów w pierwszym okresie.
2.Sprawozdanie Dyrektora z prac wykonanych w I okresie (remonty, osiągnięcia uczniów, problemy i radości szkoły)
klasy I - VIII
5. 5 III 2019r. Zapisy dzieci do pierwszej klasy. Spotkanie z przyszłymi wychowawczyniami i dyrektorem. Omówienie spraw organizacyjnych (podręczniki, sala, trójka klasowa) Rodzice przyszłych uczniów kl.I
6. 11 IV 2019r. Konsultacje przedmiotowe (indywidualne rozmowy na temat zachowania i ocen uczniów z poszczególnych przedmiotów) zainteresowani rodzice
7. 06 VI 2019r. 1. Podsumowanie pracy w II okresie, jakie oceny otrzymają nasze dzieci na świadectwach, kto otrzyma nagrodę lub stypendium.
2. Rozliczenia z wycieczek i innych imprez klasowych.
3. Najlepsi uczniowie szkoły – wycieczka organizowana przez Wójta.
klasy I - VIII
8. 11 VI 2019r. 1. Zebranie trójek klasowych, podsumowanie pracy i finansów Rady Rodziców.
2. Sprawozdanie Dyrektora z prac wykonanych w II okresie (remonty, osiągnięcia uczniów, problemy i radości szkoły).
Rada Rodziców i Rady Oddziałowe
Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Dokładne informacje na temat wywiadówek i konsultacji można uzyskać na bieżąco u nauczycieli i w sekretariacie szkoły.

© 2010 Szkoła Podstawowa w Godowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Krzysztof Barabas|Wykonanie ComSolution Usługi Informatyczne