Projekty realizowane w Szkole Podstawowej
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Godowie


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Dodatkowe informacje pojawią się wkrótce

Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna


Dodatkowe informacje pojawią się wkrótce

"Ratujemy i Uczymy Ratować" z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy


Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Jego celem jest zapoznanie uczniów z zasadami pierwszej pomocy oraz naukę działań ratujących życie w sytuacji, gdy jest się świadkiem zdarzenia. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. W ramach tego projektu Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała szkołom bezpłatnie ponad 65 000 fantomów do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne oraz przeprowadziła szkolenia dla nauczycieli.
Więcej informacji na stronie:Uczymy ratować. Kliknij!Z Kujawskim Pomagamy PszczołomCelem nadrzędnym akcji „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe.
Więcej informacji na stronie:Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom. Kliknij!TalentowiSKO!W ramach współpracy naszej placówki z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju przystąpiliśmy do projektu TALENTOWISKO.
Celem programu TalentowiSKO jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Uczniowie biorący udział w Programie TalentowiSKO będą mogli uczestniczyć również w ogólnopolskich konkursach z zakresu oszczędzania. Ważnym narzędziem Programu TalentowiSKO jest strona programu -TalentowiSKO. Kliknij!Badacz wodyBadacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności. Badacze wody mają możliwość wykonywania wyzwań związanych z wodą i głównymi problemami dotyczącymi wody, współpracy z innymi uczniami na całym świecie, zorganizowania lokalnych wodnych festiwali i otrzymania punktów i nagród oraz stworzenia zasobów wiedzy i umiejętności, którymi bedą dzielić się z innymi.

Więcej informacji na stronie: Badacz wody. Kliknij!Śniadaniowa klasa!Uczniowie klas drugich biorą udział w programie "Śniadaniowa Klasa". Celem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej jest popularyzowanie zasad prawidłowego odżywiania się. Porgram skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne skierowane do uczniów II i III klas szkół podstawowych opieraja się na konkursach, dekalogu zdrowego odżywiania, gotowych scenariuszach lekcji dla nauczycieli dotyczących prawidłowego odżywiania się, warsztaty dla dzieci.
Więcej informacji na stronie: Śniadaniowa klasa. Kliknij!Kraina Tauronka


Wytłumaczenie pociechom, czym jest prąd i jakie mogą wyniknąć niebezpieczeństwa z jego niewłaściwego użytkowania to jeden z tych abstrakcyjnych tematów, których wytłumaczenie wymaga od rodziców cierpliwości i pomysłowości. Wykorzystując zapał i chęć do zabawy dzieci, firma Tauron przygotowała dla najmłodszych „Krainę Tauronka” edukacyjną grę online, która w atrakcyjny sposób przekazuje dzieciom najważniejsze zasady korzystania z prądu oraz z urządzeń nim zasilanym.
Więcej informacji na stronie:Kraina Tauronka.Kraina Tauronka. Kliknij!


Problem z głowy!"Problem z głowy” to pierwszy Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej koncentrujący się na zwalczaniu wszawicy w szkołach podstawowych. Celem programu jest uświadomienie rodziców jak zapobiegać wszawicy i jak z nią postępować. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci uczą się jak postępować w sytuacjach gdy „swędzi głowa” oraz jak być tolerancyjnym dla innych dotkniętych tym problemem.
Więcej informacji na stronie: Problem z głowy. Kliknij!Ja czytam!Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, co MEN uznaje za kluczowe zadanie szkoły. Kompetencja czytania jest niezbędna na wszystkich przedmiotach, dlatego za jej rozwój odpowiadają wszyscy nauczyciele.
Kampania Ja czytam! pozwala realizować zadania konieczne w sposób niekonwencjonalny i nieschematyczny.
Więcej informacji na stronie: Ja czytam. Kliknij!Śniadanie daje moc


Dodatkow informacje pojawią się wkrótce

Trzymaj formę!Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie. Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
Więcej informacji na stronie: Trzymaj Formę!. Kliknij!Nie pal przy mnie proszęProgram przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej, stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.¨W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Więcej informacji na stronie:Nie pal przy mnie proszę. Kliknij!Klub Bezpiecznego Puchatka


„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas szkół podstawowych. W jego ramach zostaną przeprowadzone lekcje, których scenariusze przygotowali nauczyciele-metodycy, przy współpracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W ramach lekcji uczniom zostanie przekazana niezbędna wiedza o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Ponadto na stronie internetowej akcji, zarówno dzieci, jak i rodzice znajdą ciekawe materiały z grami i zabawami o tematyce bezpieczeństwa. W zakładce „Dla Rodziców” znaleźć można broszurę informacyjną z poradami. Więcej informacji na stronie:Bezpieczny Puchatek. Kliknij!Programy proekologiczne


Uczniowie i nauczyciele naszej pacówki systematycznie prowadzą zbiórkę zużytych baterii. W ramach akcji nie tylko zbieramy zużyte baterie, ale również rozwijamy świadomość ekologiczną uczniów, ich zainteresowania związane z ekologią oraz postawy, które już teraz sprawiają, że otaczający nas świat jest czystszy i bardziej zadbany. W ramach akcji współpracujemy z Biurem prawnym INTEL-MEG, które przyznało nam honorowy certyfikat za aktywne uczestnictwo w programach proekologicznych.

"Szklanka mleka"


Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.
W Polsce program realizowany jest od 2004r. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem w jego realizacji wśród krajów Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ARR GOV. Kliknij!

"Owoce w szkole"


Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się: świeże owoce, warzywa, soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Porcje przygotowane są do bezpośredniego spożycia.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ARR GOV. Kliknij!

Bezpieczne Wakacje


Nasza placówka już po raz drugi przystąpła do ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje", która promuje podstawowe zasady bezpieczenstwa w czasie letnich zabaw i wypoczynku. Na stronie akcji uzyskać mozna wiele cennych i prostych rad o tym, o czym nie powinno się zapominać spędzając wakacje w podróży, nad morzem, czy w górach. W ramach tej akcji na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone pogadanki z uczniami na temat bezpiecznego spędzania wakacji.
W ramach akcji przeprowadzany jest również konkurs na pracę literacką i plastyczną, który trwa do 30 wrzesnia. Szczegóły na stronie:Bezpieczne wakacje. Kliknij!Współpraca z organizacjami, placowkami


W ramach realizowanych projektów współpracujemy również z Gminną Biblioteką Publiczną w Godowie oraz z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

© 2010 Szkoła Podstawowa w Godowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Krzysztof Barabas|Wykonanie ComSolution Usługi Informatyczne