Projekty realizowane w Szkole Podstawowej
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Godowie


Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej – realizowanej przez NASK PIB we współpracy z PZU.

Klub Bezpiecznego Puchatka


„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas szkół podstawowych. W jego ramach zostaną przeprowadzone lekcje, których scenariusze przygotowali nauczyciele-metodycy, przy współpracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W ramach lekcji uczniom zostanie przekazana niezbędna wiedza o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Ponadto na stronie internetowej akcji, zarówno dzieci, jak i rodzice znajdą ciekawe materiały z grami i zabawami o tematyce bezpieczeństwa. W zakładce „Dla Rodziców” znaleźć można broszurę informacyjną z poradami. Więcej informacji na stronie:Bezpieczny Puchatek. Kliknij!Akademia uwielbiam warzywa i owoce


Dodatkowe informacje pojawią się wkrótce

"Ratujemy i Uczymy Ratować" z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy


Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Jego celem jest zapoznanie uczniów z zasadami pierwszej pomocy oraz naukę działań ratujących życie w sytuacji, gdy jest się świadkiem zdarzenia. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. W ramach tego projektu Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała szkołom bezpłatnie ponad 65 000 fantomów do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne oraz przeprowadziła szkolenia dla nauczycieli.
Więcej informacji na stronie:Uczymy ratować. Kliknij!Będziemy poszukiwaczami autorytetów


Dodatkowe informacje pojawią się wkrótce

Trzymaj formę!Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie. Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
Więcej informacji na stronie: Trzymaj Formę!. Kliknij!Czas i ogień - obudź czujność


Dodatkowe informacje pojawią się wkrótce

Programy proekologiczne


Uczniowie i nauczyciele naszej pacówki systematycznie prowadzą zbiórkę zużytych baterii. W ramach akcji nie tylko zbieramy zużyte baterie, ale również rozwijamy świadomość ekologiczną uczniów, ich zainteresowania związane z ekologią oraz postawy, które już teraz sprawiają, że otaczający nas świat jest czystszy i bardziej zadbany. W ramach akcji współpracujemy z Biurem prawnym INTEL-MEG, które przyznało nam honorowy certyfikat za aktywne uczestnictwo w programach proekologicznych.

"Szklanka mleka"


Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.
W Polsce program realizowany jest od 2004r. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem w jego realizacji wśród krajów Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ARR GOV. Kliknij!

"Owoce w szkole"


Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się: świeże owoce, warzywa, soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Porcje przygotowane są do bezpośredniego spożycia.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ARR GOV. Kliknij!

Bezpieczne Wakacje


Nasza placówka już po raz drugi przystąpła do ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje", która promuje podstawowe zasady bezpieczenstwa w czasie letnich zabaw i wypoczynku. Na stronie akcji uzyskać mozna wiele cennych i prostych rad o tym, o czym nie powinno się zapominać spędzając wakacje w podróży, nad morzem, czy w górach. W ramach tej akcji na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone pogadanki z uczniami na temat bezpiecznego spędzania wakacji.
W ramach akcji przeprowadzany jest również konkurs na pracę literacką i plastyczną, który trwa do 30 wrzesnia. Szczegóły na stronie:Bezpieczne wakacje. Kliknij!Współpraca z organizacjami, placowkami


W ramach realizowanych projektów współpracujemy również z Gminną Biblioteką Publiczną w Godowie oraz z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

© 2010 Szkoła Podstawowa w Godowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Krzysztof Barabas|Wykonanie ComSolution Usługi Informatyczne