Zgłoszenia uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkoly 2018/2019 należy złożyć u wychowawcy lub w sekretariacie do dn. 18.09.2018r..

Ramowy Rozkład Dnia w świetlicy szkolnej

7.00 – 8.00 Zbieranie się dzieci w świetlicy. Zajęcia ciche, gry stolikowe. Sprawdzenie przygotowania dzieci do lekcji. Czytanie czasopism dziecięcych/lektura własna.

8.00 – 8.55 Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców: ćwiczenia w mówieniu, czytaniu, pisaniu w formie zabaw dydaktycznych. Konkursy, quizy, zabawy dydaktyczne, sprawdzanie przygotowania dzieci do lekcji.

8.55 – 9.50 Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układania, malowanie, rysowanie. Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe. Zabawy ogólnorozwojowe. Relaksacja przed lekcjami i przygotowanie do lekcji.

10.45 - 11.40 Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry dydaktyczne. Zabawy tematyczne, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy w zależności od potrzeb grupy.

11.40 – 12.45 Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw. Gry i abawy stolikowe. Zabawy integracyjne i rozwijające zainteresowania dzieci. Odrabianie zadań domowych.

12.45 – 13.40 Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców w grupach według tygodniowego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej.

13.40 – 14.30 „Godzina z kulturą” – czytanie bajek, baśni, wierszy, oglądanie programów edukacyjnych i filmów video; zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci. Odpoczynek i zabawy dowolne. Odrabianie zadań domowych.

14.30 – 15.00 Gry i zabawy dowolne. Zajęcia relaksacyjno-wyciszające. Porządkowanie sali świetlicowej. Odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów.


Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

Zasady świetlicy


1. Wchodząc się witamy – bo się wszyscy znamy!
2. Gdy wyjść chcemy o zgodę pytamy!
3. Uśmiech jest dobry na wszystko!
4. Nie krzyczymy – uszy chronimy!
5. Ręce i nogi są do pomagania, a nie do bicia i kopania!
6. Fajne zabawki mamy i bardzo o nie dbamy!
7. Z bałaganem wygrywamy – zawsze po sobie sprzątamy!
8. Na kłódkę nic zamykać nie musimy, zabawek ze świetlicy nie wynosimy!
9. Opiekuna zawsze słuchamy, do niego biegniemy, gdy problem mamy!
10. Kto przeklina i przezywa, ten ukarania wzywa!
11. Nikogo samego nie zostawimy – razem się wszyscy bawimy!

Opiekunowie świetlicy


mgr Daria Słonina
mgr Katarzyna Hudek

Regulamin świetlicy


Ściągnij regulamin świetlicy szkolnej:
Kliknij!


Informacja o procedurach odbioru dziecka ze świetlicy


Ściągnij informację o procedurach odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:
Kliknij!


Karta zgłoszenia


Ściągnij kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy:
Kliknij!


Karta rezygnacji


Ściągnij wniosek o rezygnacji dziecka ze świetlicy szkolnej:
Kliknij!


© 2010 Szkoła Podstawowa w Godowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Krzysztof Barabas|Wykonanie ComSolution Usługi Informatyczne